La Covid-19 és una malaltia infecciosa, molt contagiosa, causada per un tipus de virus que s’anomena coronavirus, que és un virus que té punxes com una corona. A aquest coronavirus li van posar el nom de SARS-CoV-2.

Quan estem exposats a aquest virus, ens podem contagiar i aquest contagi pot ser major o menor:

Quan la malaltia afecta diverses persones d’una zona petita.

Quan la malaltia afecta força persones d’una àrea geogràfica prou gran.

Quan la malaltia s’estén a molts països i afecta un nombre molt elevat de persones.

Què hem de fer per evitar el contagi?

MESURES QUE ENS SERVEIXEN PER PREVENIR EL NOMBRE DE CONTAGIS

Què hem de fer en cas de sospita de contagi?

TESTOS

© Autores: Rosa Estopà i Laia Vidal


Disseny i desenvolupament digital: Adrià Pifarré


Infografies elaborades en el marc dels projectes: LEXCOVID - Joan Oró-2021 de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació de la Generalitat de Catalunya i LEXMED PID2021-125906NB-I00/MICIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE, finançat pel Ministerio de Ciencia e InnovaciĂłn, la Agencia Estatal de InvestigaciĂłn i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.


Amb el suport de:


FCRI
MCI
UPF - IULA