La Covid-19 és una malaltia infecciosa, molt contagiosa, causada per un virus, concretament per un coronavirus anomenat SARS-COV-2.

Mesures que ens serveixen
per prevenir el nombre de contagis

© Autores: Rosa Estopà i Laia Vidal


Disseny i desenvolupament digital: Adrià Pifarré


Infografies elaborades en el marc dels projectes: LEXCOVID - Joan Oró-2021 de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació de la Generalitat de Catalunya i LEXMED PID2021-125906NB-I00/MICIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.


Amb el suport de:


FCRI
MCI
UPF - IULA