Vocabulari de càncer de mama per a pacientes

Cercar termes:

Metodologia

Totes les decisions que s’han pres a l’hora d’elaborar el Vocabulari multilingüe de càncer de mama per a pacients, tant pel que fa a la selecció i delimitació de termes com pel que fa a les diferents informacions que s’han inclòs a cadascuna de les entrades, han estat tenint en compte que les destinatàries d’aquest diccionari són pacients de càncer de mama i no especialistes en medicina.

 

En relació amb la selecció dels termes bàsics del càncer de mama, s’han utilitzat criteris de freqüència sobre el corpus compilat, que inclou textos de diferents nivells d’especialització (articles científics, informes mèdics, materials de difusió, webs). El criteri de freqüència establert s’ha ajustat amb el criteri dels especialistes, de perfils professionals variats (oncòlegs, psicòlegs, infermers, responsables) que han fet l’assessorament del vocabulari.

 

El vocabulari també conté tots aquells temes que apareixen a les definicions d’altres termes i que no són prou generals perquè l’usuari no expert els pugui comprendre. També s’han tingut en compte alguns termes generals de biologia o química, per exemple, que s’usen sovint en textos sobre càncer de mama, com ara enzim, molècula, cromosoma o hormona.

 

El vocabulari consta de 289 entrades vinculades a les àrees temàtiques següents:
 

 
  • Anatomia de la mama
 
  • Diagnòstics de càncer de mama (símptomes, proves i resultats, tipus, classificacions)
 
  • Tractaments del càncer de mama (tipus, efectes secundaris, fàrmacs —els noms genèrics i també els fàrmacs específics més comuns i utilitzats, seguint el criteri de l’especialista—)
 
  • Altres (termes generals de biologia, química, etc. que són necessaris i comuns en càncer de mama)

 

Les entrades estan ordenades alfabèticament i a cada entrada s’hi pot trobar la informació següent:

 

 
  • Lema en català
 
  • Informació gramatical
 
  • Definició en català
 
  • Equivalents en anglès i castellà
 
  • Remissions (si n'hi ha): variants sinonímiques, sigles i abreviacions
 
  • Notes (si s’escau)

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb el criteri de fer un vocabulari per a pacients, les definicions s’allunyen de la definició terminològica canònica i són més properes a les definicions enciclopèdiques. Aquest patró de definició s’explica pel fet que les definicions d’aquest vocabulari volen fer més comprensible la informació i aportar informació secundària que pot ser rellevant per a les pacients, com podem veure en l’exemple següent:

 

neutropènia: Efecte secundari de la quimioteràpia que consisteix en la disminució del nombre de glòbuls blancs a la sang. Aquest efecte secundari augmenta el risc d'infeccions en la pacient.

 
Pel que fa a les variants de les unitats terminològiques s’han inclòs sinònims, sigles i abreviatures.
 
En relació amb els equivalents tant del castellà com de l’anglès, hem seleccionat els més funcionals. Hem descartat aquells equivalents que o bé per criteri de freqüència o de l’especialista eren poc utilitzats o massa especialitzats.

 

Finalment, les notes que incorporen alguns termes fan referència únicament a marques d’ús o informació rellevant que complementa la definició i que no s’ha cregut oportú incloure dins de la mateixa definició.