Vocabulari de càncer de mama per a pacientes

Cercar termes:

Presentació

El projecte Vocabulari multilingüe de càncer de mama per a pacients és un dels resultats de la col·laboració entre l’Institut de Lingüística Aplicada (IULA-CER) de la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), vinculat a la Generalitat de Catalunya. La versió del vocabulari que publiquem aquí té com a llengua principal el català, amb definicions i equivalents en anglès i castellà.

 

Una de les peculiaritats més significatives d’aquest diccionari és que, tal com indica el seu nom, està destinat a pacients (i també a familiars i cuidadors de pacients) de càncer de mama. El fet que els destinataris no siguin especialistes s’ha tingut en compte tant en la selecció de les entrades com en la redacció de les definicions.

S’ha demostrat que són molts els beneficis que comporta el fet que les pacients tinguin informació fiable i comprensible de la seva pròpia malaltia. Disposar d’aquest vocabulari els permetrà comprendre millor la informació que es vehicula per unitats terminològiques que s’utilitzen en textos mèdics, millorar la comunicació amb els professionals sanitaris i poder compartir amb ells la presa de decisions al llarg de la malaltia.